Jak a kde pomáhám

Objetí

Co nabízím:

Možnosti konzultací:

  • osobní setkání: možné v rámci Prahy a jejím bezprostředním okolí, můžu dojet k vám či vy ke mně.
  • Skype či Google hangouts: pokud nemáte možnost se se mnou setkat osobně či je pro vás přijemnější a dostupnější online prostředí, můžeme se domluvit i tímto zpúsobem. Konzultace je možná především v pozdně odpoledních a večerních hodinách, ale po předchozí domluvě se dá zařídit i jindy. 
  • telefonní a emailová konzultace: méně osobní, ale konzultace může proběhnout i tímto způsobem, ideálně za předem domluvených podmínek.